Bu kısımda pratik eylemleri ele alacağız. Bir önceki haftalarda tanıdığınız gözlemleme, hissetme ve anlamaya dayanarak, somut davranışlara, örnek verilen problemlere nasıl yanıt verirsiniz ve nasıl yanıt vermeniz doğru olur daha yakından inceleyeceğiz!